Libersy en AVG / GDPR

Wat is AVG/GDPR?

Aftellen tot 25 mei... want dan is het zover. Dan moeten bedrijven binnen Europa voldoen aan de nieuwe privacywetgeving GDPR. In Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om data van klanten en patiënten, maar ook om die van medewerkers, opdrachtgevers en partners.

 

 

Wat betekent AVG voor Libersy gebruikers?

Libersy verwerkt persoonsgegevens van u en uw klanten. In het kader van de nieuwe wet privacy AVG is het nodig dat Libersy gebruikers met Libersy een verwerkersovereenkomst afsluiten waarin afgesproken wordt welke maatregelen we hebben genomen voor de bescherming van klantgegevens. Libersy heeft deze overeenkomst al voor jullie opgesteld. Al onze (nieuwe) klanten ontvangen deze  verwerkersovereenkomst. Meer weten? Neem gerust contact op.

 

 

Wij helpen u graag op weg AVG-proof te zijn

Door AVG bent u verplicht een privacyverklaring op te stellen waarin u uw klanten informeert over de gegevens die u bewaart en voor welke doeleinden. Deze verplichting hoort bij het nieuwe recht om geïnformeerd te worden. Voordat u klantgegevens mag opslaan, moet een klant akkoord gaan met uw privacyverklaring. Stel een algemene privacyverklaring op of laat dit voor u doen door een specialist in privacy recht. Stel de privacyverklaring beschikbaar voor uw klanten en plaats deze op uw website.

 

Wat vermeldt u in uw privacy verklaring?

1. Welke persoonsgegevens verzameld worden.
2. Het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden.
3. Informatie over de wijze van inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. (Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven dat persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden door contact met u op te nemen via de mail.)
4. De bewaartermijn van gegevens. (Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven dat de bewaartermijn zolang duurt als dat er een cliënt-behandelaar relatie is die niet door de cliënt danwel de behandelaar is beëindigd.)
5. Categorie van derde partijen waar persoonsgegevens mee worden gedeeld. (Hier kunt u aangeven dat persoonsgegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy.)
6. Contactgegevens van uw bedrijf.

 

Bekijk hier een  VOORBEELD PRIVACYVERKLARING

 

Maakt u gebruik van een Libersy Calendar, Libersy Website, Libersy Webshop of Libersy Marketing Module? Met deze tips helpen wij u AVG-proof te zijn.

 

 Libersy Calendar

31_3.png

• Vraag voor het maken van een afspraak alleen om de gegevens die u echt nodig heeft, u kunt dit aanpassen via menuoptie: instellingen > meer instellingen > klantprofiel.

• Plaats een privacyverklaring op uw website

• Vul boekingscondities aan met uw privacyverklaring via menuoptie: instellingen > meer instellingen > boekingscondities.

• Onder de AVG wordt het verplicht om een register op te stellen waarin u vastlegt welke persoonsgegevens u verwerkt, wat het doel daarvan is en hoelang u deze gegevens bewaart. U schrijft dit register vooral voor uzelf (bijv. een exel bestand), maar u moet het kunnen laten zien wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens erom vraagt.

 

Libersy Website

responsive_1.png

• Vraag in contact- en inschrijfformulieren alleen om de gegevens die u echt nodig heeft.

• Plaats een privacyverklaring op uw website.

• Controleer of uw website beveiligd is met een SSL-certificate. U herkent dit aan het groene slotje en https://. Het SSL-certificate is gratis te verkrijgen bij een Libersy Website.

 

Libersy Webshop

webshop_1.png

• Controleer of uw webshop met een SSL-certificate beveiligd is. U herkent dit aan het groene slotje en https://.

• Plaats een privacyverklaring op uw webshop. Ga naar instellingen > juridische pagina's > privacybeleid aanzetten > bewerk > privacyverklaring toevoegen > opslaan. Vervolgens ook de optie : Toon 'Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden optie tijdens het afrekenen' aanzetten.

• Vraag alleen om de gegevens die u echt nodig heeft. (bijv. het adres is benodigd om een bestelling te kunnen verzenden).

• Onder de AVG wordt het verplicht om een register op te stellen waarin u vastlegt welke persoonsgegevens verwerkt, wat het doel daarvan is en hoelang u deze gegevens bewaart. U schrijft dit register vooral voor uzelf (bijv. een exel bestand), maar u moet het kunnen laten zien wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens erom vraagt.


Libersy Marketing

 libersy marketing.png

• Vraag alleen om de gegevens die u echt nodig heeft op alle contact- en inschrijfformulieren.

• Plaats een privacyverklaring op uw website. (Geef bijvoorbeeld aan dat e-mailadres gebruikt gaan worden voor het verzenden van commerciële mail.)

• Controleer de mogelijkheid tot afmelden van het e-mailadres. Dit moet simpel zijn.

• Controleer dat iedere verzending een functioneel reply-to adres heeft. (geen noreply-adressen!)

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op.


T.| 085 2100100

E. | support@libersy.com

 

* Dit is geen juridisch artikel en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.